گزارش کارگاه تخصصی مشاوره پیش از ازدواج (همراه با ترسیم و تفسیر تستهای زوجین)

کارگاه ۳ روزه مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تست های زوجین توسط سرکار خانم  دکتر منصوره السادات صادقی با همکاری موسسه آموزش عالی مدت در موسسه دنیای مطلوب برگزار شد.

این کارگاه با استقبال حداکثری جمعی از متخصصان و دانشجویان حوزه روانشناسی و مشاوره و روان پزشکی از تاریخ 5- 6 و 7 اسفند به مدت سه روز طی ۲۴ ساعت آموزشی شروع به کار کرد.

در این کارگاه به بررسی اصول و روش های مشاوره پیش از ازدواج و نحوه بررسی تست های زوجین (ترسیم و تفسیر) پرداخته شد.

در این کارگاه اهداف زیر به صورت اجمالی تدریس شد:

- توصیف و تعریف مشاوره پیش از ازدواج

- ضرورت مشاوره، اهداف و اصول

- ساختار جلسات

- بررسی آمادگی و مناسب بودن افراد برای ازدواج

- آشنایی با برخی تستهای متداول در این زمینه

- نکات کلیدی در مشاوره پیش از ازدواج

متخصصان شرکت کننده در این دوره آموزشی پس از پایان دوره رضایت خود را از مطالب کاربردی ارائه شده اعلام  و درخواست برگزاری سایر کارگاه های آموزشی با مدرس مربوطه را کردند.