انتخابات سازمان نظام روانشناسی

با نزدیک شدن به روز انتخابات شورای مرکزی نظام روانشناسی و مشاوره استان، شاید بتوانیم با انتخاب کردن همکاران تازه نفس، با انگیزه و پرانرژی، کمک زیادی در جهت پررنگ کردن روانشناسی در عرصه اجتماعی استان کرد.

خلاقیت و انگیزه یکی از بزرگترین کمبودهایی هست که در این عرصه مشاهده میشود.

بعد از اتفاقات و مسائلی که در چند سال اخیر برای جامعه روانشناسی کشور اتفاق افتاده و تمامی دوستان از آن اطلاع دارند، در این سطح از سازمان انرژی زیادی نیاز هست تا بتوان شرایط را بهبود بخشید. 
لذا سعی کنیم تا افرادی با انگیزه و  پرانرژی و بدور از برخورد سلیقه ای را انتخاب کنیم.