فستیوال بچه های رنگی

  دنیا با لبخند کودکان زیباست  

 موسسه روانشناسی دنیای مطلوب به مناسبت چهارشنبه سوری و عید نوروز با برنامه فستیوال بچه های رنگی روز دوشنبه 24 اسفند 94 میزبان فرشته های زمینی بود.