کارگاه تخصصی مداخلات روانشناختی در طلاق

مداخلات روانشناختی در طلاق

روز به روز ازدواج های ناشاد بیشتری منجر به طلاق می شوند. با افزایش نسبت آمار طلاق به ازدواج و نیز ناسازگاری ها و بحران های موجود برای افراد مطلقه ضرورت آموزش دانشجویان و متخصصان روانشناسی و مشاوره در این حیطه به وجود آمده است.

 

 

 

در این راستا موسسه روانشناسی دنیای مطلوب در تبریز با همکاری موسسه آموزشی عالی مدت پیشگام در ارائه خدمات کاربردی برای روانشناسان و مشاوران، کارگاه  تخصصی “مداخلات روانشناختی در طلاق را با ارائه مدرک مورد تأیید  و قابل ترجمه رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تبریز برگزار می کند.

 در این کارگاه افراد آموزش می بینند که در چند مرحله مداخله انجام دهند:

1  مرحله پیش از طلاق...کمک به همسران برای بهترین تصمیم گیری همراه با آموزش مصاحبه انگیزشی

2  مرحله در حین طلاق. کمک به افراد برای مدیریت بحران و دوره سوگ

3  مرحله بعد از طلاق. آموزش مهارتها و تکنیک ها برای آماده سازی زندگی پس از طلاق

ثبت نام کارگاه تخصصی مداخلات روانشناختی در طلاق

راهنمای ثبت نام در کارگاه های تخصصی

جهت دریافت اطلاعات بیشتر از کلیه کارگاه ها، موبایل و ایمیل خود را به شماره 30008935575985 پیامک نمایید.