کارگاه عمومی همسر مناسب من کیست؟

آیا عشق برای ازدواج کافی است؟

معیارها و شیوه های صحیح انتخاب همسر کدامند؟ 

انتخاب موفق و در نتیجه ازدواج موفق چگونه است؟

چگونه ازدواج با ریسک پایینتر داشته باشیم؟

 

 

 

کارگاه عمومی همسر مناسب من کیست؟

مدرس: ساناز کهنمویی (خانواده درمانگر و مربی تئوری انتخاب و واقعیت درمانی موسسه ویلیام گلسر امریکا)

زمان: 5 و 12 مهر ماه

ثبت نام

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 6-04135575985 تماس حاصل فرمائید.