همایش فن بیان، سخنوری، اجرا

همایش فن بیان، سخنوری، اجرا در تاریخ 26 آبان ماه با استقبال بی نظیر علاقمندان عزیز در سالن همایش ساختمان مرکزی شهرداری تبریز برگزار گردید.

این همایش در سه بخش با عناوین اصلی زیر برگزار شد:

1- مبانی فن بیان و سخنوری و اجرا- هوش هیجانی- مخاطب شناسی (با سخنرانی خانم سعیده بردباری)

2- مبانی صدا و اهمیت آن- ادبیات در سخنوری و اجرا- زبان بدن (با سخنرانی آقای سعید نظمی)

3- خودشناسی- اعتماد به نفس و استرس- ارتباط موثر (با سخنرانی خانم دکتر ساناز کهنمویی)