پژوهش و ترجمه

یکی از اهداف مورد توجه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تقویت روح بررسی، تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیقاتی و تشویق محققان و پژوهشگران است. از سوی دیگر از جمله رسالت های مهم در اساسنامه سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، کشف و پرورش استعدادها در زمینه های علمی و صنعتی، حمایت و پشتیبانی از مخترعان، مبتکران و محققان داخلی، استفاده از استعدادهای بالقوه کشور و انتقال تجربه های علمی و فنی  سایر کشورها به داخل کشور می باشد.

پژوهش، فعالیتی منسجم برای رسیدن به شناختی روشن تر از مفاهیم پیرامون ماست. در مجموع پژوهش راهی برای گسترش مرزهای دانش و گشودن افق های تازه برای آیندگان است. تحقیق و پژوهش به مجموعه فعالیتهای بدیع، خلاق، نوآورانه، نظام یافته و برنامه ریزی شده ای گفته می شود که بطور کلی با هدف و در جهت گسترش شناخت مرزهای علمی و کاربردی این دانش برای بهبود زندگی و بطور خلاصه در جهت نوآوری و ایجاد فرآورده ها، فرآیندها، وسائل و ابزار، نظام ها، خدمات و روش های جدید که در پایان منجر به رشد و توسعه می شود، صورت پذیرد.

لذا بنا به آنچه گفته شد، موسسه روانشناسی دنیای مطلوب، برای اولین بار در سطح استان اقدام به راه اندازی دپارتمان پژوهش و تحقیقات در راستای تحقق بخشیدن به اهداف پژوهشی و نیل به توسعه پایدار در زمینه علوم روانشناختی نموده است.

اهم فعالیتهای دپارتمان پژوهش و تحقیقات در حیطه علوم روانشناختی:

  1. ارائه طرح های پژوهشی مربوط به موسسات روانشناسی، مدارس، مراکز نگهداری سالمندان و کودکان استثنایی، ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی
  2. ترجمه و تالیف کتب دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  3. عقد قرارداد و همکاری با سازمانها، موسسات و ارگان های دولتی و خصوصی جهت طراحی و اجرای پروژه های بهره وری و ارتقاء کیفی و کمی راندمان کاری و نیروی انسانی
  4. ارائه کتب، بروشور و جزوات تخصصی به مدیران کارخانجات، مدارس، معلمان و روانشناسان
  5. طراحی و برگزاری آزمون های استخدامی برای سازمانها
  6. طراحی و برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در حوزه های پژوهش و ترجمه
  7. همکاری و ارائه مشاوره در خصوص پروژه ها، مقالات و طرح های تحقیقاتی دانشجویان و فارغ التحصیلان.

مسئول بخش: امیر قلعه